Fonden Birka

Fonden Birka står bag kvindekrisecenteret Krisecenter Birka. Læs mere om fonden og dens formål herunder.

Om Fonden Birka

Fonden Birka er en nonprofit organisation med 2 afdelinger med 16 godkendte pladser. Krisecenteret har hemmelig adresse af hensyn til kvindernes behov for sikkerhed.

Fonden blev stiftet i 2018 med det overordnede formål at oprette og drive et kvindekrisecenter. På landsplan blev der på daværende tidspunkt efterspurgt flere krisecenterpladser på grund af pladsmangel. Særligt blev der påpeget mangel på akutpladser på det æresrelaterede område.

Fonden Birka tilbyder midlertidige ophold jf. Servicelovens §109 til voldsramte kvinder og deres medfølgende børn. Målgruppen har oplevet vold, trusler om vold, negativ social kontrol eller en æresrelateret konflikt.

Vi tilbyder omsorg og støtte i form af f.eks. krisehåndtering, rådgivning, netværk, støtte til at varetage medfølgende børns behov, psykologbistand til børn, tilbud om psykologsamtale til kvinden og koordinerende rådgivning. Derudover kan vi tilbyde massage og NADA-akupunktur på centeret.

Kvinder med fysiske handicaps har mulighed for ophold på centret. Hvis der er behov for specialydelser, vil de få dækket disse servicebehov, enten ved vores eget personale, eller via aftale med hjemmeplejen, eller anden relevant instans.

Krisecenter Birka modtager ikke:

  • Børn under 18 år uden ledsagelse af moderen.
  • Kvindernes børn, hvis disse børn er mænd over 18 år.
  • Aktivt misbrugende kvinder.
  • Kvinder der fungerer aktivt som prostituerede og ikke ønsker at afbryde erhvervet ved indflytning.
  • Kvinder med akutte psykiatriske problemstillinger som ligger udover tilstande karakteriseret ved den traumatiske krise.
  • Kvinder med svære mentale/kognitive handicaps.

Vikingekvinden fra Birka

I Sverige ligger en vikingeby ved navn Birka. Der er gjort mange gode arkæologiske fund i og ved byen, fordi et kæmpe slag har fundet sted der. For cirka 100 år siden udgravede man en virkelig flot krigergrav. Man vurderede, at den begravede var en prominent person.

Vedkommende var begravet med en hest, flere gode våben, smykker og et strategispil. Man antog, uden at teste sin formodning, at der var tale om en mand. For få år siden blev der foretaget en DNA-test på skelettet, og det viste sig at være en kvinde.

Fonden Birka hedder Birka, fordi kvinder kan – og har altid kunnet – være stærke, kloge, retningsgivende og inspirerende personer.

Kontakt

Krisecenter Birka har to krisecentre på hemmelige adresser i Midtjylland.

Hvis du er i krise og har brug for et trygt sted at være, så ring til os på 30 34 13 35.

Du er også meget velkommen til at ringe, hvis du har brug for et godt råd om at komme ud af et voldeligt forhold, eller hvis du bare har brug for at snakke.