Er det vold?

Hvem kan blive udsat for vold, hvem udøver vold og hvilke typer af vold findes der?

”Man kan godt nogle gange gå og tænke ’jamen er det bare mig, der overreagerer?’ ’er det bare mig, der er følsom?’. Men når man sidder og fortæller det, så er det jo fuldstændig sindssygt, det man fortæller, kan man godt høre. Det bekræfter egentlig bare, at det var rigtigt, at vi var her”

– Tidligere beboer på Krisecenter Birka

Hvem kan blive udsat for vold?

Det korte svar er – det kan alle!

Både kvinder, mænd og børn kan udsættes for vold. Vold er aldrig ok, og vold skal aldrig accepteres.

Det kan være svært at acceptere og forstå, at man er udsat for vold. Man har måske en tendens til at bortforklare det i starten ’Jeg burde heller ikke have…’, ’Han er bare lidt jaloux’, ’Jeg er nok bare følsom’. Med tiden kan volden blive den nye normale tilstand i forholdet.

Hvis du er fanget i et voldeligt forhold, det kan være fysisk vold, psykisk vold eller en af de andre voldsformer, du kan læse mere om herunder, så søg hjælp.

Ring på 30 34 13 35 hvis du er udsat for vold og har brug for et trygt sted at være eller bare har brug for et godt råd.

Hvem udøver vold?

Ofte er det en partner, der udøver volden, men vold kan også forekomme i andre relationer og blandt personer, der ikke kender hinanden. En familie kan også udøve vold over for kvinder i form af æresrelateret vold eller social kontrol.

Er du i et voldeligt forhold eller udøver din familie kontrol over dig, så ring til os på 30 34 13 35 og få hjælp til at komme væk og leve et trygt liv uden vold.

”Nogle gange har man også brug for den der bekræftelse på, at den i den anden ende måske ikke er helt normal, eller hvad man skal sige. (…) man bliver jo nogle gange i tvivl, om det er en selv der noget galt med, fordi det har jo stået på over en årrække ikke? Den der bekræftelse på, at det ikke er en selv, der er noget galt med, og at man faktisk har brug for den her hjælp, er rigtig rigtig god at have”

– Tidligere beboer på Krisecenter Birka

De 6 typer af vold

Fysisk vold

Fysisk vold er ofte den type vold, der tænkes på som ’rigtig’ vold. Den slags vold der forårsager smerte og ofte kan resultere i mærker på kroppen. Det kan være slag, skub, spark, kvælningsforsøg eller vold med en genstand eller et våben. Fysisk vold kan også dække over isolation, fastholdelse og indespærring. Den fysiske vold kan i værste tilfælde have døden eller varige mén til følge.

Hvert år dræbes mellem 12 og 18 kvinder af deres mandlige partner i Danmark. Alle former for fysisk vold, også over for børn, er ulovlig i Danmark, og alt efter graden af volden straffes den med bøde og op til 3 års fængsel ved simpel vold og mellem 6 og 10 år for grov vold.

Psykisk vold

Psykisk vold er den mest udbredte form for partnervold, men er også den, det kan være sværest at få øje på. Psykisk vold handler i bund og grund om kontrol og magt; at få kvinden til at gøre noget, hun ikke vil, eller lade være med at gøre noget, hun gerne vil. Herunder findes negativ social kontrol. Det kan være svært at bevise, at psykisk vold har fundet sted, da den ikke efterlader blå mærker.

Denne type vold kan være med til at nedbryde selvtilliden og føre til isolation og umyndiggørelse. Kvindens tro på sig selv og evne til at træffe selvstændige beslutninger bliver langsomt taget fra hende. Psykisk vold kan føre til, at den eneste, kvinden har tilbage at tro på, er manden, og hun fastholdes derved i det voldelige forhold.

Psykisk vold kan forekomme uden, at der også er fysisk vold, mens det omvendte sjældent er tilfældet. Psykisk vold er ulovligt i Danmark, og straffes med op til 3 års fængsel.

Seksuel vold

Seksuel vold omhandler alle former for seksuelle overgreb. Det vil sige at kvinden udsættes for eller tvinges til seksuelle handlinger mod hendes vilje eller uden hendes samtykke.

Det kan både handle om fysisk berøring eller overgreb eller den seksuelle vold kan ske med ord, som nedsættende eller ydmygende seksuelle bemærkninger. Seksuel vold kan også foregå indirekte ved at få kvinden til at indvilge i noget, hun ikke har lyst til ved eksempelvis at sige at ’alle andre gør det’ eller at det er normalt i et parforhold at ’gøre sin mand glad’ på denne måde.

Seksuel vold indbefatter voldtægt, tvungen prostitution, uønskede berøringer eller at medvirke i seksuelle agter mod ens vilje og kan også handle om blive nedgjort seksuelt eller at få lagt intime billeder på nettet.

Økonomisk vold

Økonomisk vold handler om, at manden tager kontrol over kvindens økonomi. Han udnytter hende økonomisk eller fratager hende sin økonomiske frihed, så hun bliver afhængig af ham.

Det kan betyde, at hun bliver nægtet adgang til penge, egne eller fælles, og skal tigge om penge til mad, tøj og andre fornødenheder. Økonomisk vold kan være, at manden optager lån i kvindens navn. Husk aldrig at give din kode til NemID til nogen, heller ikke din mand eller kæreste.

Materiel vold

Ved materiel vold er det genstande, volden går ud over. Ting bliver ødelagt, og det er aldrig, eller meget sjældent, mandens egne ting, det går ud over. Oftest er det ting, der har en betydning for kvinden, der bliver ødelagt: favorittøjet bliver klippet i stykker, et arvestykke bliver smadret eller børnenes bedste legetøj bliver ødelagt.

Materiel vold sker i et forsøg på at skræmme eller straffe kvinden. Ødelæggelsen af de materielle ting sker velovervejet og kan være planlagt på forhånd, som en del af et overordnet voldsmønster.

Stalking

Stalking omhandler forskellige typer af uønsket og gentagende adfærd, der sker for at få kvindens opmærksomhed på en krænkende eller chikanerende måde. Stalking kan være at blive forfulgt, overvåget eller at modtage mange beskeder eller opkald på telefonen.

Når hændelserne bliver systematiske og vedvarende over et stykke tid, opleves de som skræmmende og forstyrrende for kvinden. Personen, der udsætter en anden for stalking, tilhører en af tre grupper: en ekspartner, en tidligere ven/bekendt, eller en fremmed.