Krisecenter Birka

 – et trygt sted at være

Krisecenter Birka tilbyder midlertidige ophold til kvinder over 18, der er i krise, samt deres medfølgende børn – herunder også storfamilier. Vores kerneopgave er, at støtte kvinden i at håndtere den krise hun er i, når hun kommer til krisecentret. Vi støtter desuden kvinden og hendes børn i at leve et liv fri for vold og at sikre, at kvinderne har de bedste forudsætninger for at stå på egne ben efter et ophold på vores krisecenter.

Krisecenter Birka har kompetencer til og erfaring med at yde støtte til krise- og voldsramte kvinder og deres eventuelt medfølgende børn. Krisecenter Birka har desuden kompetencer og specialviden til at tage sig af kvinder, der er udsat for æresrelateret vold eller negativ social kontrol i en grad, hvor det er nødvendigt for hende at flytte på krisecenter.

Jeg er blevet meget gladere. Tidligere syntes jeg bare, at jeg var ligesom en slave, og den eneste bekymring var, at han ikke skulle blive sur, og han skulle have det godt, og så samtidig undertrykke mig selv og ikke vide, hvad jeg er værd.

– Tidligere beboer på Krisecenter Birka

Er du udsat for vold?

Vold handler om kontrol og magt. Mest kendt er fysisk vold, der også er den letteste voldstype at opdage og genkende. Men vold er ikke alene fysisk vold. Vold kan tage mange former. Fælles for disse voldstyper er, at personen, der lever i et voldeligt forhold, oplever at være udsat for ubehagelige handlinger og at egne grænser overskrides. Hvis du lever i et voldeligt forhold, skal du komme væk og eventuelt søge hjælp.

Læs herunder om de 6 typer af vold.

Fysisk vold

Fysisk vold forårsager smerte og kan resultere i mærker på offeret. Det kan være i form af slag, skub, vold med en genstand eller et våben. Fysisk vold kan også dække over isolation, fastholdelse og indespærring.

Psykisk vold

Psykisk vold er den mest udbredte form for partnervold, men er også den, det kan være sværest at få øje på for andre. Psykisk vold kan være med til at nedbryde selvtilliden og føre til isolation og umyndiggørelse.

Seksuel vold

Seksuel vold handler om at kvinden/offeret udsættes for eller tvinges til seksuelle handlinger mod hendes vilje eller uden hendes samtykke. Det kan både handle om fysisk berøring, overgreb eller det kan ske med ord i form af nedsættende eller ydmygende seksuelle bemærkninger.

Økonomisk vold

Økonomisk vold handler om, at manden tager kontrol over kvindens økonomi. Han udnytter hende økonomisk eller fratager hende sin økonomiske frihed, så hun bliver afhængig af ham.

Materiel vold

Ved materiel vold er det genstande, volden går ud over. Ting bliver ødelagt, og det er aldrig, eller meget sjældent, mandens egne ting, der bliver ødelagt men ofte ting, der har en betydning for kvinden.

Stalking

Stalking omhandler forskellige typer af uønsket og gentagende adfærd med det formål at få kvindens opmærksomhed. Stalking kan være at blive forfulgt, overvåget eller at modtage mange beskeder eller opkald.

Historien om frøen

Hvis du placerer en frø i en gryde med kogende vand, så vil den straks springe op. Hvis du derimod placerer frøen i en gryde med varmt vand og langsomt skruer op for varmen, så vil vandet til sidst koge – og det samme vil frøen. Sådan lyder historien i hvert fald. Men pointen er ikke til at tage fejl af.

Vold starter ofte i det små og eskalerer langsomt. Man arbejder med et begreb kaldet normaliseringsbegrebet. Det dækker over tilfælde, hvor det unormale langsomt bliver normalt. Hvis noget unormalt gradvist bliver introduceret, kan man til sidst komme til at opfatte det som normalt. Det er ofte tilfældet med vold.

Få hjælp til at hoppe ud af gryden.

KONTAKT KRISECENTER BIRKA

Brug for et trygt sted at være?

TELEFONEN ER ÅBEN HELE DØGNET

RING 30 34 13 35

KONTAKT KRISECENTER BIRKA

Brug for et trygt sted at være?

TELEFONEN ER ÅBEN HELE DØGNET

RING 30 34 13 35